Hva er en varmepumpe?

I dette innlegget skal vi ta en titt på hva en varmepumpe er, og forklare prosessen bak hvordan denne fantastiske oppfinnelsen fungerer. 

To varmepumper som står et tak

En varmepumpe blir stort sett brukt til oppvarming av et rom, som for eksempel en stue, eller et soverom. Selv om hovedoppgaven er oppvarming, kan de fleste varmepumper reversere effekten, så du kan også kjøle ned et rom om det er behov for det.

De fleste hjem har en varmepumpe, uten at man kanskje ikke tenker over det, for kjøleskapet ditt er faktisk teknisk sett en varmepumpe, bare at den trekker ut varme for å skape en lavere temperatur i kjøleskapet. 

Lurer du på hvordan en varmepumpe fungerer, og litt om de forskjellige komponentene som en varmepumpe består av? Da er det bare å lese videre, så skal vi forklare dette. 

Hovedprosessen

Hovedprosessen til en varmepumpe er å regulere temperaturen i et rom ved å flytte varme fra et sted til et annet med en høyere temperatur. 

Varmepumper bruker høyverdig energi for å flytte varme til hjemmet ditt. Dette er mulig fordi en kompressor tar til seg kald væske  og komprimerer dette, noe som øker temperaturen til væsken. Deretter blir den komprimerte dampen ledet inn i en kondensator hvor den blir avkjølt for å så bli kondensert til væske. Når dette skjer, vil det bli avgitt varme som varmer opp hjemmet ditt. Nå vil væsken bli ført gjennom en reduksjonsventil, som reduserer trykket, og senker temperaturen til væsken. Siste steget er å føre væske inn i en fordamper der væskefraksjonen fordamper igjen.

Hovedkomponentene i varmepumper

En varmepumpe består i hovedsak av fire hovedkomponenter som utfører prosessen å flytte varme til et kjøligere sted. Vi mener derfor det er viktig å vite litt om de fire komponentene.

Kondensator

En kondensator har som oppgave å få et kuldemedium trykt inn fra en gasskompressor og kondenserer dette ved å overføre varme til en væske. Ved denne prosessen blir det avgitt varme som blir brukt for å varme opp rom.

Reduksjonsventil

Denne komponenten har en litt simplere oppgave enn de andre. Oppgaven til en reduksjonsventil er å redusere trykket, som igjen kjøler ned væsken.

Fordamper

Det blir opprettholdt et lavt trykk i en fordamper. Dermed kan væsken som blir trekt inn fordampes. Siden omgivelsene nå er varmere enn væsken, eller mediet, vil varmen fra omgivelsene kjøles. 

Kompressor

En kompressor tar imot fordampet kuldemedie og komprimerer det slik at temperaturen og trykket øker. Nå vil mediet kondensere ved avkjøling. 

To typer varmepumper

Det er som regel to typer varmepumper som fungerer på hver sin unike måte. Man kategoriserer disse ut fra hvilken metode de bruker for å motta varme, og hvilket medium de bruker. 

Luft til luft varmepumper

Disse varmepumpene egner seg utmerket til leiligheter, rekkehus, eneboliger og tomannsboliger. De fungerer ved å hente varme fra utelufta og trekker denne direkte inn til innelufta i et bygg. 

Luft til luft varmepumper kan gi tilbake opptil to til tre ganger så mye varme som den strømmen selve varmepumpen bruker, og vil være effektive helt ned til -25 °C. Ytelsen til varmepumpen blir gradvis dårligere desto kaldere det er ute. 

Luft til vann varmepumper

Denne type varmepumpe kan være gunstig dersom du skal bygge en ny bolig. Den fungerer ved å trekke varme fra grunnvann, innsjø eller sjø, og vil fordele varmen gjennom et vannbåren varmesystem. Luft til vann varmepumper varmer ikke bare opp rommene i et bygg, men også tappevannet i bygget. 

Med denne type varmepumper, vil du få tilbake rundt 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som elektrisiteten som varmepumpen bruker. Luft til vann varmepumper er effektive som regel hele året rundt, men de kaldeste perioder må det ofte en alternativ oppvarmingsmetode.

Samme som med luft til luft varmepumper, vil luft til vann varmepumper bli mindre effektiv, desto kaldere ute klimaet er. 

Så hva burde du velge? 

Hva du burde velge mellom en luft-til-vann varmepumpe, eller en luft-til-luft varmepumpe, kommer ann på hvordan du bor nå. Bor du i en enmanns eller tomannsbolig, en leilighet eller et rekkehus, kan det lønne seg mest med en luft til luft varmepumpe. Men om du bygger en ny bolig kan det lønne seg å se om du skal investere i en luft til vann varmepumpe. 

Det kan også være greit å bytte til en vann til luft varmepumpe, dersom du har et olje, eller el-fyrt vannbårent oppvarmingssystem.