Hvordan selger jeg VVS-firmaet mitt på egenhånd? Tips og råd

Her kommer det noen gode nyheter til deg som har eget rørleggerfirma. Rørleggere og rørleggerfirmaer er svært ettertraktede, og et VVS-firma med positiv fortjeneste og god bedriftsmodell, er svært ettertraktet. Dersom du har et rørleggerfirma som er klar til å selges, skal vi gi noen gode tips til hvordan du kan gå frem for å selge det selv.

To forretningsmenn som tar hverandre i hånden som representasjon for gjennomført salg av rørlegger-firma

Få svar på hvordan du kan gå frem for å selge ditt rørleggerfirma på egenhånd i dette innlegget. Det blir en del detaljer, og det er viktig at du følger detaljene til punkt og prikke, dersom du ikke ønsker å møte på uforutsette og uheldige hendelser.

Nøyaktig verdisetting

Som med salg av alt annet av verdi, som verdisaker, bolig eller et annet firma, er det svært viktig å få det riktig prissatt. Dersom man får firmaet sitt taksert for lavt ender man opp med å tape potensiell inntekt, mens dersom man takserer det for høyt blir det fort vanskelig å selge det.

Nøkkelen er altså å prise firmaet akkurat riktig. Når man skal taksere rørleggerfirmaet før salg, er det viktig å finne en god takstmann. Man må forvente å betale et par tusener, hvis ikke titusener av kroner for å få en nøyaktig og god takst på firmaet. Til gjengjeld vil dette ofte lønne seg ettersom man får en takst som er tilnærmet den ekte markedsprisen.

Annonser for firmasalget

Kjøp og salg av rørleggerfirmaer er et veldig spesifikt marked, og det er derfor viktig å oppsøke de rette personene som kan hjelpe til med å spre ordet. Oppsøk auksjonshus for firmaer og forhør deg med personer som suksessfullt har solgt sitt VVS-firma tidligere. Med den rette megleren kan man nå ut til en større gruppe potensielle kjøpere enn det man kunne fått til på egenhånd. Dette resulterer i flere potensielle kjøpere som er interesserte, som igjen ofte fører til priskrig og en høyere salgspris.

Vær tålmodig og ikke fall for det første og beste tilbudet

Å selge et rørleggerfirma tar ofte lang tid. Det er ikke alltid at den rette kjøperen står klar med en gang firmaet legges ut for salg. Derfor må man ofte smøre seg med tålmodighet og være i kontakt med en rekke potensielle kjøpere før man finner den rette til å ta over firmaet. Sørg for å få flere bud fra flere forskjellige hold, før du endelig selger firmaet.

Hold det hemmelige

Det er viktig å ikke røpe at man ønsker å selge firmaet med en gang. Sørg for å fange interessen til noen potensielle kjøpere og komme ordentlig i gang med prosessen, før du gjør det allment kjent for dine ansatte at firmaet skal selges. Dersom man sier fra med en gang kan man risikere at ansatte yter motstand for å hindre salgsprosessen, eller at arbeidsmoralen går ned, noe som igjen kan resultere i en lavere takstverdi hvis omsetningen eller produktiviteten synker.

Når tiden er inne er det viktig at man formidler at man er inne i en salgsprosess på en ordentlig måte til sine medarbeidere. Sørg for å gjøre omstillingsprosessen så lett som mulig, og gjør prosessen forutsigbar og forståelig for de ansatte, slik at de vet hva de kan forvente seg fra de nye eierne.

Vær klar til å fortsette å jobbe en periode etter salget

Fornøyd og stolt rørlegger i jobbklær med kryssede armer, selge rørleggerfirma

Dersom man som eier også har hatt en aktiv lederrolle i firmaet, må man ofte forvente å jobbe under de nye eierne en periode etter salget. Dette er for å gi de nye lederne og eierne innsikt i firmaets kultur og interne prosesser, samt dele sin kompetanse med de nye eierne. Ofte er det tross alt eierens kompetanse som de nye eierne ønsker. Sørg for å kontraktsfeste hvor lenge man skal jobbe i en overtakelsesperiode og hva eierne forventer av kompetanseoverføring fra deg.

Vær forberedt på å besvare en rekke spørsmål

Forståelig nok vil de nye potensielle eierne forsikre seg om at firmaet holder vann og kan gi de den omsetningen og fortjenesten som de ønsker. Derfor vil potensielle kjøpere ønske svar på en rekke spørsmål de måtte ha knyttet til arbeidskontrakter, faste kunder, marginer, inntekt, kostnader osv. Sørg for å ha regnskapet i orden og ha innsikt i alle de viktigste nøkkeltallene til bedriftens økonomi og drift.

Vi i Bitcon ønsker det lykke til i salgsprossesen. Med den rette megleren, takstmannen og støtte fra fagpersoner rundt deg, er vi sikre på at du vil klare å få en god pris og finne en ny eier som vil ta godt vare på din bedrift og dine medarbeidere.